VAD HANDLAR KAMPANJEN OM?

Föräldrarnas separation är en av de vanligaste stressfaktorerna i ett barns liv. Särskilt långt utdragna gräl mellan föräldrarna om barnens och andra saker stressar och skadar barnen och påverkar deras vardag.

Enligt en undersökning förekom psykiska besvär hos 72 procent av barnen i familjer där skilsmässan mellan föräldrarna var konfliktfylld och grälen fortsatte också långt efter separationen. Svåra besvär förekom hos 48 procent av barnen. 

Genom kampanjen Näe mut! Se mej! fäster vi uppmärksamheten vid barnens bästa. Barnen ska inte behöva uppleva stressiga situationer och gräl mellan föräldrarna under separationen.

Alla av oss har i vår närmaste bekantskapskrets – i släkten, vänkretsen eller grannskapet – ett barn, vars föräldrar skilt sig.

 Se barnet också under separationen.

Läs mer om kampanjen

”INGET BARN SKA BEHÖVA VÄXA UPP I SKUGGAN AV SINA FÖRÄLDRARS SKILSMÄSSA.”

Här kan du delta i kampanjen som ger barnen synlighet:

Dela

Dela med dig av kampanjens budskap i sociala medier. Använd taggen #semej.

Diskutera

Delta i diskussionen och dela med dig av egna erfarenheter. Använd taggen #semej.

Här kan du söka hjälp

Sök själv hjälp eller stöd en närstående i en svår situation. 
Få hjälp