Behöver du hjälp under din separation?

 Dina krafter ställs på prov när du går igenom en separation. I villervallan av den egna sorgen, oron, ilskan och kanske bitterheten kan det vara svårt att se barnens behov och kunna vara till hjälp och stöd för dem. Minns att barnen behöver stöd och närhet av en trygg vuxen för att anpassa sig till den nya situationen.

Här får du råd för hur du uppmärksammar barnen, och deras behov under och efter separationen.

"Ofta räcker det med att man är en tillräckligt bra förälder."