Hur berättar man om en separation för ett barn?

En av de svåraste stunderna i samband med separationen är att berätta om den för sina barn. Föräldrarna oroar sig för hur barnet kommer att reagera och vet ofta inte hur de på bästa sätt ska ta upp saken.

 

Barnets liv förändras totalt då det inser, att föräldrarna kommer att skiljas åt. Allt som är tryggt och bekant svängs upp och ner och fylls istället av osäkerhet för framtiden. Föräldrarna kan ändå förbereda sig för situationen.

När bör man berätta för ett barn om separationen?

Det lönar sig att ta upp separationen med barnet först efter att beslutet har tagits och föräldrarna i lugn och ro fått fundera på, vilka konkreta förändringar som separationen för med sig i familjelivet. Att berätta om saken blir också lättare, om föräldrarna tillsammans har funderat på vad och hur mycket de ska berätta, och vad som kanske sparas till senare tillfällen. Det är bäst att tala om saken tillsammans, och det lönar sig att välja ett lugnt tillfälle med tillräckligt med tid för att svara på barnets frågor.

Förklara orsaken till separationen, men lämna bort detaljerna

För att förhindra, att barnet skyller på sig själv eller hittar på egna orsaker till separationen, lönar det sig att berätta för dem, varför man skiljer sig. Detaljer och sådant som gäller parförhållandet behöver man inte gå in på. Åt yngre barn kan man till exempel förklara, att föräldrarna har varit så länge tillsammans att deras kärlek har blivit till vänskap, att man vuxit ifrån varandra, eller att man vill olika saker i livet. Det lönar sig att fundera på förhand, hur det man berättar kan påverka barnet, och vilken förmåga barnet har att bearbeta informationen det får.

"Föräldrarnas bekymmer ska inte läggas på barnets axlar."

Det är viktigt att trygga barnets relation till båda föräldrarna. Undvik att tala illa om den andra föräldern inför barnet, eftersom det sätter barnet i en obekväm position. Föräldrarnas bekymmer ska inte läggas på barnets axlar.

 

Det kan hända, att barnet först vägrar höra om orsakerna till skilsmässan. En hel del tankar och känslor väcks hos barnet, då det hör om saken, så orsakerna kan till och med gå barnet helt förbi. Det lönar sig att återkomma till separationens orsaker flera gånger och att ofta berätta för barnet, att separationen inte är dess fel. Låt barnet förstå, att det kan komma med sina frågor när som helst, att det ibland tar tid innan man förstår och vill prata om det som händer. Även om saker och ting blir annorlunda blir det bra ändå.

naemut semej kampanja barnavardsforeningen 6 2560px

Berätta vad som händer näst

"Speciellt äldre barn bör inkluderas i de beslut som berör barnet."

När föräldrarna skiljer sig väcks många frågor hos barnet. Stannar den ena föräldern hemma? Vart flyttar den andra? Vart flyttar jag? Här är det bra, ifall föräldrarna kan berätta, var barnet i fortsättningen kommer att bo. Speciellt äldre barn bör inkluderas i de beslut som berör barnet. Det är även viktigt att vara öppen med vad som inte kommer att förändras efter separationen.

 

Det lönar sig också att förklara för barnet, att föräldrarna trots separationen fortsätter att uppfostra barnet gemensamt. Bara för att den ena föräldern flyttar till ett nytt hem, betyder det inte att denna lämnar barnet eller försvinner från dess liv.

Varje barn är unikt

Alla barn reagerar olika på separation. Till och med syskons reaktioner kan vara helt olika. Barnets ålder, temperament och känslighet påverkar hur det lönar sig att tala om separationen med barnet. Även barnets olika utvecklingsstadier, såsom puberteten, är bra att ta i beaktande.

 

Det lönar sig att tänka på barnets ålder när man berättar om separationen. Ett litet barn behöver förstå, hur separationen konkret kommer att påverka dess liv. Man kan till exempel berätta, att pappa kommer att bo i det gamla hemmet, medan mamma kommer att flytta till ett nytt hem, men att barnet får ett rum i båda hemmen. Dessutom är det bra att berätta, om barnet kommer att byta daghem, och om barnet till exempel kommer att bo varannan vecka med varsin förälder.

Dela artikeln: