Hur hantera separationen tillsammans med barnet?

Det är viktigt är låta separationen synas och höras i vardagen. Föräldrarna ska förmedla att det är okej att tala, fråga och känna utan att man behöver bli ifrågasatt eller nonchalerad. Föräldrarna känner sitt barn bäst, och utgående från barnets ålder och utvecklingsnivå kan de hjälpa barnet att sätta ord på sina tankar och känslor om skilsmässan.

Bearbeta separationen genom lek

"mitt i separationen behöver barnet mycket samvaro"

Genom att leka, rita eller skriva får barnen på ett naturligt sätt utlopp för känslor och upplevelser. Delta också i leken med barnet, för mitt i separationen behöver barnet mycket samvaro. Ibland kan barnet i leken återgå till det trygga och bekanta, alltså till tiden före separationen. Detta är helt normalt, och man bör inte bli orolig eller rätta barnet. Att leka välbekanta lekar kan vara ett sätt för barnet att bearbeta svåra känslor som hen inte hittar ord för. Om leken blir vild eller våldsam bör man ändå reagera och fundera på, vad detta kan bero på. Det lönar sig också att tala om saken med barnet.

Böcker kan vara till hjälp

Sagoböcker kan vara bra verktyg för att bearbeta separationen. Gör en gemensam utflykt till biblioteket och låna böcker som du kan läsa tillsammans med barnet. Berättelser som behandlar skilsmässa i familjen, sorg eller ensamhet kan vara till tröst och hjälp.

 

Det finns även ungdomsböcker som behandlar separation. Många har hjälp av läsning i den egna processen. Här finns en lista med böcker som har att göra med separation. Listan innehåller litteratur för både barn, ungdomar och vuxna.

Gamla minnen kan lindra sorgen

Trots att det kan kännas tungt att titta på gamla fotografier eller tänka tillbaka på er tid som en hel familj, kan minnena hjälpa barnet att bearbeta sin sorg. Man ska få ha kvar sina minnen. Det kan vara bra att ställa fram en gammal familjebild eller en bild på barnets andra förälder i det nya hemmet, till exempel i barnets eget. Det är vanligt att barnet saknar sin andra förälder när de inte är under samma tak. Förmedla till barnet att det är ok att vara i kontakt med den andra föräldern också när man inte för tillfället vistas där.

Stödgrupper hjälper

Forskning har visat att deltagande i stödgrupper försnabbar bearbetningsprocessen. Det är alltid lite lättare att acceptera sin situation då man vet att andra har gått igenom liknande saker. Barnavårdsföreningen och andra organisationer ordnar stödgrupper för vuxna och för barn i alla åldrar. Man kan även uppmuntra barnet att tala om skilsmässan med andra barn som har frånskilda föräldrar. Genom att tala med kompisar som varit med om liknande situationer kan barnet förstå, att man kan klara av separationen och att livet kommer att kännas bra igen, trots att det är tufft för tillfället

Här hittar du mera information om Barnavårdsföreningens stödgrupper. 

naemut semej kampanja barnavardsforeningen 2 2560px2

Det lönar sig att prata

Det lönar sig att uppmuntra barnet att prata om separationen och om de känslor som den för med sig. Man kan fråga barnet hur det mår i olika situationer och försöka hjälpa hen förstå och lägga ord på sina egna känslor. Försök inte tvinga fram ett samtal, utan var lyhörd för barnens sinnesstämningar och lust att tala. 

 

Barn har olika behov av att diskutera sina föräldrars separation, och man behöver inte bli orolig, om barnet inte vill tala om saken. Det viktiga är att förmedla, att du finns där när barnet behöver dig.

 

När barnet kommer tillbaka från den andra föräldern ska man inte förhöra barnet om allt som hänt. Det lönar sig istället att lugnt fråga, om de hade det trevligt och om barnet vill berätta om något. 

 

För en del barn kan det kännas mer naturligt att tala med någon utomstående. Det kan vara passande att tala med till exempel skolkuratorn, skolpsykologen eller kommunens familjeterapeut. Barnavårdsföreningen erbjuder kostnadsfria besök för skilsmässofamiljer. Besöken kan göras av en eller båda föräldrarna, barnen eller hela familjen.

Ibland är det bra att tänka på annat

Ibland är det bra att tänka på annat än separationen och allt som den medför. Barn och unga ska uppmuntras att göra normala, vardagliga saker och att umgås med sina vänner. Man mår bättre av att göra trevliga saker. Det är okej att må illa och kanske vara arg ibland, men det är inte bra att fastna i sorgen. Om en ung person huvudsakligen känner sorg över en längre tid, och detta inte verkar lätta, är det bra att söka hjälp.

 

Ungdomar använder ofta musik som en effektiv terapimetod. Musiken kan påskynda den egna processen och öppna “känslokanaler” som man kanske inte kommer åt genom att diskutera. Motion, roliga hobbyer och att röra sig i naturen är andra bra metoder för att lägga tankarna åt sidan en stund.

 

Dela artikeln: