Hur tänker ett barn då föräldrarna skiljer sig?

Barn reagerar olika på föräldrarnas separation

Barn påverkas väldigt individuellt på sina föräldrars separation. Men barnet upplever samma känslor som föräldrarna: sorg, förnekelse, ilska och skam. Barnets ålder, personlighet och temperament påverkar hur det reagerar, men mycket beror även på hur föräldrarna hanterar skilsmässan. Hur föräldrarna och andra närstående vuxna beter sig har en stor inverkan på hur barnet lär sig hantera situationen. Är det tillåtet att tala om separationen hemma? Får man visa sina känslor, eller ska man hålla dem för sig själv?

 

Barn kan reagera på många olika sätt på separationen. Det kan handla om nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest, hyperaktivitet eller somatiska symptom, som magknip eller huvudvärk. Vissa barn blir överpresterande eller vill tala mycket om skilsmässan medan andra isolerar sig helt från sin omgivning. En del barn kan regredera i sin utveckling och till exempel börja väta sängen eller behöva föräldrarnas hjälp med saker som de tidigare klarat av. Det finns även en del barn som klarar sig utan desto större problem, vilket också är helt normalt. Det är oavsett viktigt att föräldrarna förmedlar att de finns där för barnen.

En separation i familjen påverkar alltid ett barn

Alla skilsmässor är olika. I en del familjer är grälen mellan föräldrarna många och högljudda, medan man i någon familj knappt grälar alls. En undersökning om hur föräldrarnas gräl påverkar barnen visade, att 72 procent av barnen i familjer som genomgår problem eller separation har psykiska besvär. Svåra besvär förekom hos 48 procent av barnen. Enligt undersökningen är föräldrarnas gräl i barnens närvaro en av de mest centrala omständigheterna som påverkar förekomsten av psykiska symptom hos barn. (Sirpa Salo 2011)

 

Det är alltså viktigt att följa med barnets beteende under separationsprocessen. Vid behov lönar det sig att skaffa utomstående hjälp, speciellt ifall ens egna krafter eller kunnande inte räcker till för att stödja barnet.

Bråk kan skapa rädsla hos ett barn

Barn skyller lätt på sig själva då föräldrarna grälar, speciellt om bråket har något att göra med saker som rör barnet, till exempel dess fritidsintressen eller skolskjuts. Undvik alltså att gräla om saker som rör barnet i dess närvaro.

 

Barn som redan genomgått en separation kan vara speciellt känsliga för gräl, som kan orsaka rädsla hos barnet. Här gäller det för föräldrarna att förstå barnets ängslan för att en ny skilsmässa kanske är på kommande.

 

Barn reagerar olika på föräldrarnas gräl. Vissa barn drar sig undan medan andra försöker gå emellan för att lugna ner situationen. Andra brusar själva upp eller blir oroliga.

 

Ibland kan föräldrarna inbilla sig, att ett barn som lagts för att sova inte kan höra föräldrarnas gräl. Barn är ändå skickliga på att ta till sig stämningar som finns mellan föräldrarna. I en familj där man grälar mycket kan barnet försöka försena sänggåendet för att få veta vad som händer mellan föräldrarna på kvällen. Vissa barn vaknar också lätt av bråk på kvällen.

Ett litet barn behöver mycket stöd

Ett litet barn kan inte bearbeta svåra känslor ensam och behöver därför vuxna personers stöd under separationen. Ett litet barns frågor kan kännas tunga, men det är viktigt att ta frågorna på allvar och att man försöka svara så bra som möjligt. Olika sätt att hjälpa barnet att hantera separationen är till exempel att rita eller att tillsammans läsa barnböcker som handlar om skilsmässa.

naemut semej kampanja barnavardsforeningen 5 2560px

Äldre barn har fler metoder för att behandla föräldrarnas separation

Jämfört med yngre barn har äldre barn ofta fler metoder för att behandla en separation i familjen. De kan tala med sina kompisar om separationen och söker information och stöd till exempel via internet. För en del är även musik, skrivande eller ritande metoder för att bearbeta känslorna.

 

En ungdom kan ge utlopp för sitt illamående genom att bete sig ansvarslöst och ta medvetna risker. I vissa fall kan ungdomen få svårt att skapa nya relationer, särskilt kärleksförhållanden. Tilliten till människor kan ha tagit skada. Ungdomen kan också vända sig hårt emot någondera föräldern. Också ett äldre barn behöver vuxna personers stöd.

Närvaro och diskussion hjälper barnet att anpassa sig till den nya situationen

Ju mer barnet får bearbeta separationen, desto lättare kan det anpassa sig till den nya livssituationen. Föräldern ska svara tålmodigt på barnets frågor, även om samma fråga ställs flera gånger. Det bästa sättet att hjälpa barnet klara av sorgen och anpassa sig till den nya situationen är att vara närvarande och visa barnet, att föräldrarna inte kommer att försvinna från barnets liv, trots att de skiljer sig.

 

När en förälder mår illa tar det också längre för barnet att anpassa sig, och ibland kan barnet börja bearbeta separationen först när föräldrarna har tagit sig igenom det värsta. Därför hjälper du ditt barn bäst genom att först hjälpa dig själv.Om de rgna krafterna och kunnande inte räcker till erbjuder kommunerna och tredje sektorn hjälp och stöd.

 

Dela artikeln: