Hur vara förälder under en separation?

En separation lägger hård press på föräldrarna, och energin räcker inte alltid till för att uppmärksamma barnet. Föräldrarna ska ändå visa barnet, att hen är älskad och trygg även under separationen.

 

Då man själv är ledsen, orolig och kanske bitter kan det vara svårt att se barnets behov och besvara dem, men också under en separation behöver barnet trygga vuxna personer i sin närhet. Ofta räcker ett gott föräldraskap, men också andra betydelsefulla relationer hjälper barnet genom krisen.

 

Vi har nedan samlat ihop 10 råd som är bra att ta i beaktande under en separation.

1. Berätta för barnet att du älskar det

"Det är också viktigt att förklara, att kärlek vuxna emellan fungerar annorlunda än kärleken mellan förälder och barn."

Påminn ofta ditt barn om hur mycket du älskar det. Det är också viktigt att förklara, att kärlek vuxna emellan fungerar annorlunda än kärleken mellan förälder och barn. Vuxnas kärlek till varandra kan ta slut, men föräldrarnas kärlek till barnet finns alltid kvar.

2. Uppmuntra barnet att prata

Ge barnet utrymme och trygghet att prata om separationen. Uppmuntra barnet att tala om sina tankar, förhoppningar, rädslor och andra känslor som separationen väcker. Svara med tålamod på barnets frågor, även om samma fråga ställs flera gånger. Äldre barn kan också uppmuntras att tala med någon utanför familjen, t.ex. med kompisarna, skolkuratorn eller någon annan trygg vuxen.

3. Hjälp barnet hitta metoder att hantera skilsmässan

Förutom samtal finns det flera sätt att hjälpa barnet hantera separationen och känslorna som den väcker. Barnet behöver hjälp att hitta metoder som passar. Ett litet barn kan till exempel rita eller lyssna på musik. Även om det kan kännas jobbigt att ta emot barnets känslor, är det viktigt att inte försöka bli av med barnets sorg utan istället stödja barnet. Barnet behöver få veta, att alla sorters känslor är okej, även de svåra. Försök därför inte bara berätta för barnet hur man sörjer, utan visa det också.

4. Ge rum för kärlek

"I barnets närhet är det viktigt att både tala om och behandla den andra föräldern med respekt."

Barnet ska kunna känna, att det är okej att ge och ta emot känslor med båda föräldrarna. Låt barnet älska också den andra föräldern och stöd deras förhållande. I barnets närhet är det viktigt att både tala om och behandla den andra föräldern med respekt.

5. Behåll din roll som förälder

Ibland ser du kanske genom fingrarna, då ett ledset barn gnäller och testar gränserna, men behåll ändå din roll som förälder. Trösta och lyssna på barnet, men kom ihåg att barnet även under separationen behöver uppfostran.

"Inte ens ett äldre barn ska behöva agera terapeut åt sin förälder."

Barn ska få vara barn och ska inte bli inblandade i vuxnas problem. Inte ens ett äldre barn ska behöva agera terapeut åt sin förälder. Många föräldrar har nytta av att träffa andra mammor och pappor som också går igenom en separation i familjen. Stödgrupper och enskilt samtalsstöd erbjuds på flera orter i vårt land.

6. Berätta om separationen för andra

Det kan hjälpa barnets välmående, om andra närstående vuxna än föräldrarna kan vara med och stödja det. Berätta om separationen för andra vuxna som barnet är i kontakt med, såsom släktingar, vänner, daghemspersonal och lärare. Det är bättre att du berättar om separationen än att barnet känner sig tvunget att göra det.

7. Gör inte barnet till budbärare

"Barnet ska aldrig fungera som budbärare mellan föräldrarna."

Det kan vara utmanande att hålla kontakten till den tidigare partnern, men lägg inte över bördan på barnet. Kommunicera direkt med varandra och kom tillsammans överens om vilka regler som gäller i frågor som rör barnet. Om ni inte kan tala med varandra kan ni till exempel kommunicera genom e-post. Barnet ska aldrig fungera som budbärare mellan föräldrarna.

8. Hitta rutiner

När ett hem blir två är det självklart att vardagen förändras. För en stabil vardag är det viktigt att i båda hemmen hitta rutiner som passar just det hemmet. Det är lättast för barnet, om livet efter separationen fortsätter möjligast lika som innan separationen. Barn anpassar sig oftast bra till förändringar och vänjer sig med att saker fungerar olika i de två hemmen, och som förälder kan man förmedla, att det är okej att göra saker på olika sätt. Viktigast är att barnet känner sig tryggt i båda hemmen. till rutinerna kan också höra att den förälder som barnet för tillfället inte vistas hos till exempel ringer varje kväll och frågar hur dagen gått och önskar god natt.

9. Inkludera barnet i beslutsfattningen

Ge barnet möjlighet att kunna påverka de beslut som rör dess eget liv. Ju äldre barnet är, desto mer bör barnet inkluderas i beslutsfattningen. På det sättet känner barnet sig som en del av familjen och inte bara som någon, som följer med från sidan. Många gånger måste man pröva sig fram för att till exempel hitta den boendeform som passar barnen bäst.

10. Be om hjälp vid behov

"Du hjälper ditt barn bäst genom att först hjälpa dig själv."

Sök hjälp om de egna krafterna inte räcker till. Ofta behöver föräldrarna ha kommit över det jobbigaste stadiet med skilsmässan innan barnet kan börja hantera den. Du hjälper ditt barn bäst genom att först hjälpa dig själv. Både barn och vuxna kan få hjälp och stöd via kommunernas och tredje sektorns tjänster.

 

Bekanta dig med Barnavårdsföreningens tjänster.

 

Dela artikeln: