Vanliga frågor om skilsmässa

Hur lönar det sig att ordna barnets boende efter skilsmässan? Är växelvis boende ett bra eller dåligt system?

I de fall, då det gemensamma föräldraskap fungerar, är växelvis boende ett passande system. Forskning visar att barn som bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna efter en separation mår nästan lika bra som barn i kärnfamiljer. De barnen har också färre psykosomatiska symptom än barn som träffar den ena föräldern mer sällan. (Malin Bergström 2011–1017)

 

Ibland får man pröva sig fram för att hitta den rätta boendeformen. Efter en separation lönar det sig att sträva efter, att barnet ska få träffa båda sina föräldrar på det sätt som konstaterats passa bäst. Det finns ändå situationer, när det inte är möjligt eller tryggt för barnet att träffa den ena eller båda föräldrarna, till exempel när det handlar om missbruk eller psykisk ohälsa. I dessa fall kan exempelvis barnskyddet vara till hjälp.

Förstör jag mina barns liv om jag skiljer mig? Är mitt beslut själviskt?

Separation är en familjekris, och förstör inte i sig barnets liv. Det avgörande är hur föräldrarna hanterar situationen, stödjer sina barn och tar hand om sig själv framöver.

 

Det är vanligt att föräldrarna känner skuld då de utsätter barnet för en separation. I den känslomässiga och praktiska villervallan som en separation ofta medför, kan det kännas som att man aldrig kommer att må bra igen och vara tillfreds med livet. Hur man tar hand om sig själv och sitt föräldraskap spelar en stor roll i hur barnen anpassar sig till den nya situationen. Professionell hjälp finns att få både för barnen och för föräldrarna om utmaningarna känns för svåra att klara av på egen hand.

När lönar det sig att berätta om separationen för barnet?

Det lönar sig att berätta om separationen för barnet då föräldrarna är säkra på sitt beslut och tillsammans har fått fundera på konkreta förändringar som kommer att påverka familjens liv.

Hur bör man berätta om separationen för barnen?

Det är bra om föräldrarna berättar om separationen tillsammans på ett lugnt sätt utan brådska, så man kan sitta i lugn och ro och samtala om saken. Det är lättare att diskutera om föräldrarna tillsammans och i förväg har funderat på vad och hur mycket man ska berätta för barnet. Det är bra att förklara varför man separerar, så att barnet inte känner sig skyldigt till separationen eller hittar på egna orsaker i sitt huvud. Tänk på att ta hänsyn barnets ålder och utvecklingsnivå. Alltför detaljerade beskrivningar om till exempel otro kan vara till mera till skad än till nytta för barnens öron.

Läs också Hur berättar man om en separation för ett barn

Hur länge kommer jag må såhär dåligt?

En separation är alltid en stor kris i en människas liv, och det kan ta flera år innan man helt kommer över den. Man kan dock påskynda processen genom att söka hjälp genom att samtala med en vän eller professionella. Deltagande i olika stödgrupper hjälper absolut också. (Øygard L. & Thuen F. & Solvang, P. 2000, Quinney, D. M., & Fouts, G. T. 2003.)

naemut semej kampanja barnavardsforeningen 1 2560px

Mitt barn vill inte alls tala om separationen. Är det här normalt?

Alla barn reagerar olika på en separation, och alla slags reaktioner är normala. En separation kan i barnet ge upphov till depression, sömnsvårigheter, ångest, hyperaktivitet eller somatiska symptom som magknip och huvudvärk. Vissa barn blir “överduktiga” eller vill tala mycket om saken medan andra isolerar sig helt. Det finns barn som klarar sig utan några desto större men, vilket också är helt normalt.

Läs också Hur tänker ett barn då föräldrarna skiljer sig?

Hur kan jag hjälpa mitt barn?

Det viktigaste under en skilsmässa är att finnas där för barnet. Barnet behöver först och främst närhet från trygga vuxna. Separationen ska behandlas tillsammans med barnet och metoderna anpassas efter barnets ålder. Kramar och fysiskt närhet är viktigt och läkande.

Läs också Hur vara förälder vid en separation, där vi har samlat 10 tips på vad man borde ta i beaktande under en separation.

Jag har aldrig varit skild från mitt barn. Hur kan jag släppa iväg dem till ett annat hem?

Det är vanligt att ett barn före skilsmässan har tillbringat mera tid med den ena föräldern än med den andra. Ofta undrar föräldrar, varför den andra föräldern efter separationen ska få bo mer med barnet nu, trots att han eller hon inte varit där för barnet, utan kanske till exempel varit frånvarande och arbetat mycket.

Separationen innebär oavsett en ny start, och båda föräldrarna bör därmed få möjlighet att visa, hur mycket de vill jobba med sitt föräldraskap. Hur en förälder har varit innan separationen bestämmer alltså inte, hur föräldraskapet fortsätter efter separationen. Alla ska ha möjlighet att växa som förälder. Det är framför allt barnets rätt till båda sina föräldrar som ska styra besluten om vårdnad och boende efter skilsmässan.

Var kan jag söka hjälp?

Bli inte ensam med dina problem. Du kan ta kontakt på Få hjälp-sidan.

 

Dela artikeln: