Information om kampanjen

Genom kampanjen Näe mut! Se mej! vill vi öka kännedomen om barnens situation vid långt utdragna gräl och vårdnadstvister i samband med föräldrarnas skilsmässa.

I utdragna separationer kan föräldrarna gräla så intensivt att barnens upplevelser och känslor inte tas i beaktande och förblir osynliga. I vissa fall försöker den ena föräldern medvetet förhindra barnet från att träffa den andra föräldern.

Genom kampanjen stävar vi efter att nå ut till föräldrar och andra vuxna. Vi vill uppmana dem att tänka på barnens bästa under svåra separationer. Barnet skall inte hamna mitt i föräldrarnas gräl eller blir verktyg som föräldrarna kan använda mot varandra.

En annan målsättning med kampanjen är att väcka diskussion kring ämnet. Kampanjens hemsida innehåller artiklar om ämnet och berättelser av personer som upplevt separation.

Allt kampanjmaterial är tillgängligt på både svenska och finska.

Följ kampanjen i sociala medier under taggarna #näemut och #semej.

 

”En välskött separation skyddar barnet.”

 

Ladda ner kampanjens nyhetsbrev här (pdf-fil, 130 KB).

Ladda ner utskriftsvänliga kampanjbilder här (zip-fil, 14 MB).

 

Mer information om kampanjen på svenska:

Anne Bjaerre

040 771 0152 / anne.bjaerre@bvif.fi

 

Mer information om kampanjen på finska:

Kati Sell

040 577 8865 / kati.sell@bvif.fi

  

Kampanjen genomförs av Barnavårdsföreningen i Finland och bekostas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. Föreningen stöder barn och familjer genom vardagens utmaningar.